Kriptografi

Kriptografi, gizlilik, kimlik denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için çalışan matematiksel yöntemler bütünüdür. Bu yöntemler, bir bilginin iletimi esnasında karşılaşılabilecek aktif ya da pasif ataklardan bilgiyi -dolayısıyla bilgi ile beraber bilginin göndericisi ve alıcısını da- koruma amacı güderler.

Bir başka deyişle kriptografi, okunabilir durumdaki bir bilginin istenmeyen taraflarca okunamayacak bir hale dönüştürülmesinde kullanılan tekniklerin tümü olarak da gösterilir.

Kriptografik sistemler genellikle 3 bağımsız şekilde sınıflandırılır.

1.Düzmetnin şifreli metne transform etmek için kullanılan operasyonların türü.

Tüm enkripsiyon algoritmaları 2 genel ilkeye dayanır.

1.1 yerine koyma( substation) .

Bu ilkede düz metindeki her eleman başka bir elemana iz düşürülür.

1.2 Transpozisyon (transposition)

Bu ilkede düz metindeki elemanların yeniden düzenlenmesini araç  hiç bir bilgi kaybolmaz.çoğu sistemler substation ve transpozisyonun çok safhalı olmasını gerektirir.

2. Kullanılan Anahtar Sayısı

Eğer gönderen ve alıcı aynı anaktarı kullanırsa osisteme simetrik, tek anahtarlı ,gizli anahtarlı veya geleneksel enkripsiyon adı verilir.Eğer gönderen veya alandan biri farklı anahtar kullanırsa sisteme asimetrik, iki anahtarlı ,public anahtarlı enkripsiyon denir.Mesajı göndermek için public alıcının mesajı okuyabilmesi için private anahtar olması gerekir.

3. Düz metnin proses edildiği yöntem

3.1 Blok şifreleyici

Blok şifreleyici bi anda elemanların bir bloğunu işlemek üzere girişe proses eder ve her giriş bloğunda bir çıkış bloğu üretir.

3.2 Dizi şifreleyici

dizi elemanlarını sürekli proses eder ve ilerledikçe bir anda bir eleman olmak üzere çıkış üretir.

 • SCHLAGWORTE
 • blok şifreleyici
 • dizi şifreleme
 • düz metin şifreleme
 • Kriptografi
 • kriptografi nedir
 • kriptografi neye denir
 • şifreleme
 • substation nedir
 • Transpozisyon nedir
 • yerine koyma