Korelasyon Analizi Nedir ?

Korelasyon Analizi Nedir ?

  • İki sürekli değişken arasında ilişki varsa regresyon analizi yapılır.
  • İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü belirlemek amacıyla, korelasyon analizi yapılır.
  • İki sürekli değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini veren katsayıya korelasyon katsayısı denir.
  • Korelasyon Katsayısının Değerlendirilmesi
  • R degeri daima –1 ile +1 arasında bulunur.
  • Korelasyon katsayısının işareti ilişkinin yönünü, mutlak değeri ise ilişkinin gücünü gösterir.
  • Katsayının işareti ilişkinin yönünü gösterir. Bu işaret
  • Her iki değişken aynı yönde değişim gösteriyorsa korelasyon katsayısının işareti pozitif
  • Ters yönde değişim gösteriyorsa işareti negatif olmaktadır.