implemente ve Extend Nedir ve Aralarındaki Farklar


implemente ve Extend Nedir ve Aralarındaki Farklar

implamente ve Extend kalıtımda olmazlarda olmazıdır.Kalıtımda classların içindeki metodları başka classlara aktarmak için kullanılır.Kalıtım bilindiği üzere her classta aynı kodları yazmak yerine yazılmış olan sınıftan yeni sınıf türetilmesidir.

Bir Class baska bir Class‘i extend edebilir.

Bir Class baska bir Abstract Class‘i extend edebilir. Ederse Abstract Class’in tüm abstract metod deklarasyonlarini implemente etmek zorundadir.

Bir Class bir Interface‘i implements edebilir. Ederse interface’in icindeki tüm metod deklarasyonlarini implemente etmek mecburiyetindedir.

Bir Class bir Abstract Class‘i implements edemez.