Girilen Sayının Pozitif, Negatif, ya da 0 Olduğunu Bulan Python Örneği

sayi = input('Sayı : ') #klavyeden sayı girişi yaptırıyoruz. 
if(int(sayi)<0):  #sayı negatif mi diye kontrol ediyoruz. 
      print("Sayı Negatif") #sayı negatifse ekrana yazı yazdırıyoruz.
elif(int(sayi)>0): #sayı pozitifmi diye kontrol ediyoruz. 
      print("Sayı Pozitif") #pozitif ise ekrana yazdırıyoruz. 
else:
      print("Sayı Sıfır") #sayı pozitif veya negatif değilse 0 a eşittir. Sayı sıfır diye yazdırıyoruz.