Geri Dönüşlü Metodlar Nedir ve Kullanımı

# programlama  olsun java programlama olsun çalırken her seferinde tekrar eden kodları yazmak istemeyiz.Çünki sürekli tekrar eden bi kodu her yere yazmak ameleliktir.Bunun yerine metodları kullanırız.Metodları kullanmamızın amacı tekrar eden kodları sadece bir yere yazıp kodları ordan çağırmaktır.Aynı kodu 5 yere yazsak 20 satır olsa 100 satır kod eder.Sadece 20 satır metod yazıp ordan çekerek 80 satır size kalır.Hem siz iş yükünden kurtulursunuz okadar kodu yazmamış olursunuz hemde daha düzenli okunabilen bir kod yazmışsınızdır.Metodları yazarken 2 tip metod yazıyoruz. 1.metodumuz geri dönüş değeri olan ve diğeri ise geri dönüş değeri almayandır.

Geri dönüş değeri alabilen bir metod  return anahtar kelimesine ihtiyacı vardır.örnek olarak bir ufak program yazalım ve bu konuyu pekiştirmeye yönelik onun üzerinden anlatalım

Yukarıda form tasarımına sahip bir form tasarımına sahip form tasarımı yapalım.sayı 1 ve sayı 2 değerlerini textbox‘ta okutup messagebox ile toplam ve çarpım değerlerini yazdıralım.

Formumuzu tasarladıktan Form1_Load ı açtıktan sonra scopeler dışına yani } parantezden sonra Hesapla adında aşağıdaki gibi bir class yazalım.

class Hesapla
{
public int sayi1;
public int sayi2;
public int topla()
{
int toplam = sayi1 + sayi2;
return toplam;
}
public int carp()
{
int carp = sayi1 * sayi2;
return carp;
}
}
Burada classımıza 2 tane public değişken tanımlıyoruz.ve buttonun click olayında instance alıyoruz.ve classımızı kullanıyoruz.

Hesapla hs = new Hesapla();
hs.sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
hs.sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
int toplmgelen= hs.topla();
int carpgelen = hs.carp();
MessageBox.Show(“gelen toplam : “+toplmgelen+” Gelen çarpma : “+carpgelen);
hs diyerek instance aldık ve hs. diyince o classımıza ait özelliklere ulaşıyoruz.public değişken tanımladığımız için hs.sayi1 diyerek sayı değişkenine ulaşıp değer atıyoruz.Değerleri atadıktan sonra ise metoddan gelen return edilen değeri yakalamak için bir değişken tanımlıyoruz.hs.topla(); diyerek o metodu çalıştıyoruz ve retun edilen değeri toplmgelen değişkenine atıyoruz.Daha sonra messagebox.show metodu ile gelen değerleri yazdırıyoruz.burada basit olarak anlatılmak istenmiştir.programın kaynak kodlarını indirebilir deneyebilirsiniz.indirmek için tıklayınız.