Erişim Belirtkeleri (Access Modifiers) Nedir ve Nasıl Kullanılır

Bir programı yazarken metot,değişken,sınıf ve paket leri başka yerlerden instance almak veya başka bloklardan erişmek için  veya erişilmemesi için erişim belirleyicileri kullanırız.Erişim belirleyicileri aşağıdadır.

public –>Bütün sınıflardan erişilebilir.

Private–>Alt-sınıf dahil başka hiçbir sınıf erişemez.

Protected–>Alt-sınıflar ve aynı pakettekiler erişebilir.

private protected–>Yalnızca alt sınıflar erişebilir.

1-Public

Bir sınıfı  veya metodu temsil eder.Diğer yerlerden erişilebilir.

örnek olarakta aşağıda bir metot vardır.

public  double toplam(int m, double  d){

return m + d ;

}

2-Private

Private public’in zıt anlamlı gibisi olarak düşünülebilir.Dışarıdan kod bloğumuza erişilemez.

3-Protected

Bir sınıf içindeki değişken ve metotlara alt-sınıfların erişebilmesini, ama paket içindeki ya da program içindeki başka kodların erişmesini engellemek isteyebiliriz. Bunun için sözkonusu öğeyi, protected damgası ile nitelemek yetecektir. Bu demektir ki, alt-sınıf, üst-sınıfın protected damgalı öğelerine sanki public öğelermiş gibi erişir. Görüldüğü gibi, protected belirtkesi, ön-tanımlı belirtke ile private belirtkesinin işlevleri arasında bir işleve sahiptir. Alt sınıflara erişme yetkisi verdiği için, kalıtım (inheritance) olgusunda önemli rol oynar.