Çoğullayıcılar (Multiplexers) Nedir ne işe yarar

Çoğullayıcılar (Multiplexers) Nedir ne işe yarar

Çoğullama çok sayıdaki bilginin,daha az sayıda kanal veya hat üzerinden iletilmesi anlamına gelir.
Sayısal çoğullayıcı, birçok giriş hattının birisinden gelen ikilik bilgileri seçen ve tekbir çıkış hattına
yönlendiren birleşik bir devredir. Belli bir girişin seçilmesi bir dizi seçme hattı ile kontrol edilir. Bir
çoğulayıcı için 2 n sayıda giriş hattı varsa hangi girişin seçileceğini belirleyen n kadar seçme hattı
vardır. Bazı durumlarda kod çözücülerde olduğu gibi Multiplexler içinde çalışmayı kontrol eden bir
yetkilendirme (enable) girişi bulunabilir. Multiplex (çoğullayıcı) ancak yetkilendirildiğinde çoğullama
işlemini gerçekleştirir. Yetkilendirme girişi, iki veya daha fazla sayıda Multiplex? in birleştirilerek
daha çok sayıda girişli bir sayısal çoğullayıcının elde edilmesinde kullanılır.Aşağıda yetki girişli bir
Multilex olan 4051 entegresinin doğruluk tablosu ve Lojik sembolü verilmiştir. Yetkilendirme girişi
Inhibit (INH) olarak adlandırılmıştır.