C# ta sealed anahtar kelimesi nedir ve kullanımı

C# ta sealed anahtar kelimesi nedir ve kullanımı

Merhaba Arkadaşlar,

sealed anahtar kelimesi bir sınıfta kullanıldığı zaman o sınıfın kalıtımı alınamayacağını belirtir.Yani public class sinif diyerek bir sınıfın kalıtımı alınırken public anahtar kelimesi yerine sealed anahtar kelimesi kullandığımızda onu mühürleriz ve onun kalıtımının alınmasını engelleriz.

örnek sınıfımızın kodları:

sealed class muhurlusinif
{
public int sayi;
public string ad;
public muhurlusinif()
{
sayi = 1;
ad = “Mesut”;
}
public void goster()
{
MessageBox.Show(sayi.ToString());
MessageBox.Show(ad);
}
}
buttonun click olayının kodları

muhurlusinif ms = new muhurlusinif();

ms.goster();