c# asp.net e-mail (eposta) gönderme

c# asp.net e-mail (eposta) gönderme

Merhaba arkadaşlar

c# ve asp.net ile mail göndermeyi anlatacağım.ilkc# ve asp.net te  önce aşağıdaki kütüphaneyi using kısmına eklememiz gerekiyor.

using System.Net.Mail;

Daha sonra gelelim asıl yapmamız gereken işlemlere.

MailMessage eposta = new MailMessage();

ile bir eposta nesnesi oluşturalım.oluşturduğumuz eposta nesnesinin propertieslerine gerekli bilgileri mesaj ve diğer detayları aşağıdaki gibi oluşturalım.ilk önce kime mail göndereceksek onu gönderilecek kısıma 1.satırdaki kod ile ekliyoruz.Daha sonra 2.satırda bulunan koddaki Subject ile konuyu yazıyoruz.Burada konuyu formdanda alabiliriz veya sabitte belirtebiliriz.3.satırda bulunan .Body ile mesajımızı yazıyoruz.

 eposta.To.Add("info@mesutpek.com"); 
 eposta.Subject = "iletisimformu";
 eposta.Body = "ad soyad : " + txtad.Text + "\n" + "Eposta : " + txteposta.Text + "\n " + "Telefon:" + txttel.Text + " mesajı :" + txtmesaj.Text;
 

Tüm bunları yapıp mesajımızı oluşturduktan sonra geldik en önemli aşamalardan birine.Burda şimdi geldik epostayı göndermek için yapmamıza gereken epostayı gönderebilmek için sunucu ayarlarını yapmaktır.

 SmtpClient smtp = new SmtpClient();

Burda smtp diyerek bir SmtpClient nesnesi oluşturduk.

smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("iletisimformu@mesutpek.com", "sifre"); // smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("gidecekeposta@gmail.com", "sifre"); //burada smpt sunucumuzda eposta gönderebilmek için sunucuya bağlanmak için bir göndereceğimiz mail adresini ve şifresini yazıyoruz.
smtp.Port = 587;

Burada smtp sunucumuzun eposta için gönderim portu olan 587 numaralı port olduğunu yazıyoruz.Standart 587dir ama kendi sunucunuzda farklı ise hosting aldığınız firmaya sorunuz.

smtp.Host = "mail.mesutpek.com"; // smtp.Host = "smtp.gmail.com";

Burada smtp sunucumuza bağlantıyı yazıyoruz.Bazılarında smtp.siteadi.com iken bazılarında mail.siteadi.com oluyor.eğer problem yaşıyorsanız hosting hizmeti aldığınız firmaya danışınız.

smtp.EnableSsl = true;

Gönderim için ssl i aktif ediyoruz.sunucularda eposta ve şifresini girdiğiniz için ssl aktif durumda oluyor.

smtp.SendAsync(eposta, (object)eposta);
smtp.Send(eposta); 

Burada ise oluşturduğumuz mesajı ayarladığımız sunucudan gördermeyi yapıyoruz.