Bellek Yönetimi Nedir

Genellikle bir program hard diskte ikili kodda çalıştırabilir dosya olarak tutulmaktadır. Bu program belleğe bir işlem yardımıyla getirilerek yerleştirilir. Bellek yönetimine göre bu işlem çalışırken bellek ve hard disk arasında gidip gelebilir. Diskteki işlemler belleğe getirilerek çalıştırılmak için beklerken oluşturdukları forma giriş kuyruğu denilmektedir. Bellek her birisinin kendi adresi olan baytlar veya kelimelerden oluşan büyük dizidir. Bellek AİB ve G/Ç aygıtlarının paylaştığı ve hızlı erişilebilen bir veri ambarıdır. İşletim sisteminin bellek yönetiminin unsurları şunlardır:

• Bellekteki herhangi bir işlemi başka bir yere aktarabilmelidir.

• Birden fazla işlem veya kullanıcı olduğunda bir kullanıcını diğer kullanıcını alanlarına girmeleri önlenmelidir.

• Kullanıcılar arası kaynak paylaşımını sağlamalıdır. • Belleğin mantıksal alanlara bölünmesini sağlayarak bilgiye erişimi kolaylaştırmalıdır.

• Belleğin yetmediği durumlarda fiziksel başka bellek alanlarını yani hard diskleri kullanabilmelidir (swap).

2. Bellek Yönetimi Genellikle bir program hard diskte ikili kodda çalıştırabilir dosya olarak tutulmaktadır. Bu program belleğe bir işlem yardımıyla getirilerek yerleştirilir. Bellek yönetimine göre bu işlem çalışırken bellek ve hard disk arasında gidip gelebilir. Diskteki işlemler belleğe getirilerek çalıştırılmak için beklerken oluşturdukları forma giriş kuyruğu denilmektedir. Bellek her birisinin kendi adresi olan baytlar veya kelimelerden oluşan büyük dizidir. Bellek AİB ve G/Ç aygıtlarının paylaştığı ve hızlı erişilebilen bir veri ambarıdır. İşletim sisteminin bellek yönetiminin unsurları şunlardır:

• Bellekteki herhangi bir işlemi başka bir yere aktarabilmelidir.

• Birden fazla işlem veya kullanıcı olduğunda bir kullanıcını diğer kullanıcını alanlarına girmeleri önlenmelidir.

• Kullanıcılar arası kaynak paylaşımını sağlamalıdır.

• Belleğin mantıksal alanlara bölünmesini sağlayarak bilgiye erişimi kolaylaştırmalıdır.

• Belleğin yetmediği durumlarda fiziksel başka bellek alanlarını yani hard diskleri kullanabilmelidir.

2. Bellek Yönetimi Bellek, Ana ve İkincil bellek olmak üzere ikiye ayrılır. Ana bellek; aynı zamanda aktif bellek, yarı iletken bellek, RAM bellek adlarıyla da anılır. Programların ve verilerin işlem aşamasında yer aldığı, ana işlem biriminin de doğrudan erişebildiği bellektir