ANSI ve ASCII Nedir ?

ANSI

Ansi olarak okufnur.Amerikan Uluslararası standartlar enstitüsü standart geliştiren iş ve endüstri gruplarından oluşan bir enstitüdür . PC dünyasına bakıldığı zaman ANSI ,SCSI arabirimleri ve ANSI .SYS aygıt sürücüleri  olduğu gibi , C programlama dili içinde öneriler getirmiştir .Ancak bu sadece öneride kalmıştır.

ASCII

Aski olarak okunur . Türkçe çevrimi ise ”Bilgi Alış-Verişi İçin Standart Amerikan Kodları ” dır . Farklı bilgisayar ve çevre birimleri arasında uyumluluk sağlamak için harflere , sayılara , noktalama işaretlerine ve kontrol karakterlerine sayısal değerler atayan bir standart kodlama yöntemidir .

ASCII ‘ de her karakter ayrı bir sayıya karşılık gelir . 0…31 arasında ki değerler basılmayan kontrol kodları için kullanılır . 32…127 aralığı , alfabetik harfleri ve yaygın noktalama işaretlerini temsil etmekte kullanılır . 0….127 aralığı standart ASCII karakter seti olarak bilinir.