Android de TextView’e ScrollView (ScrollBar) Eklemek Tanımlamak

Merhaba Arkadaşlar,

TextView e uzun bir metin yazınca aşağıya doğru gitmektedir.metni yukarıya kaydırmak istediğimizde ScrollView olmadığı zaman kaydırma işlemini yapamayız ve sabit kalır.Metnin aşağıda kalan kısmını görmek için scrollView i aşağıdaki gibi ekleme yapıyoruz.ScrollView ve TextViewi Formumuza ekledikten sonra Activity_main.xml dosyasını açarak aşağıda resimde görüldüğü üzere ScrollView tag leri içine TextView etiketini taşıyoruz.Böylece TextViewimize ScrollViewimizi tanımlıyoruz.