1-100 Arası 3′ e ve 5′ e tam bölünen sayıları bulan Python Örneği

for i in range(1,101): #1 ile 100 arasında çalışmasını istiyoruz
  if i%3==0 and i%5==0: #3 ve 5 e sayı tam bölünürse if bloğuna girecek
    print(i) #if koşulu true ise ekrana yazdırma